Hvorfor samsvarer ikke utbetaling med rapport?

Per idag (april 2021), så kan det være en liten differanse mellom rapportene og faktisk utbetaling. Hovedgrunnene er:

* Nye returer siden rapporten

* Nye salg siden rapporten

* Dersom koden er brukt sammen med gavekort regner rapportene provisjon på gavekort-bruken av ordren, mens utbetalingene ikke gjør det

Eksempelvis om man har brukt koden selv sammen med gavekort vil man ikke få provisjon oppå provisjonen (gavekortet). Men rapportene gjør per nå ikke fratrekk for dette. Det vil fikses snart :)